BOROVSKÁ DESÍTKA 11. ROČNÍK: propozice


Pořadatel:
Městys Havlíčkova Borová
Datum, čas a místo:
30.7.2022: Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina) od 15:00 na hřišti u sokolovny
Startovné:
100 Kč při přihlášení na webu do 30.6. Na oplátku od nás dostanete pamětní medaili v cíli.

150 Kč při přihlášení na místě v den startu. Platba bude v obou případech na místě v den startu.

Součástí je příspěvek 20 Kč neziskové organizaci FOKUS VYSOČINA.
Registrace:
Přihlašování na těchto stránkách bude umožněno od 1.6. do 30.6. Půjde se přihlásit i na místě v den závodu, ovšem bez nároku na svoje jméno na startovním čísle, na pamětní medaili v cíli ani na zvýhodněnou cenu pamětního trička.
Ceny:
V každé kategorii budou oceněny 3 nejlepší závodníci ručně vyrobenými trofejemi z chráněných dílen FOKUS VYSOČINA. Oceněny budou i nejstarší účastníci závodu.
Kategorie:
dorostenky (2005 až 2006)
ženy do 30 let (1993 až 2004)
ženy do 40 let (1983 až 1992)
ženy do 50 let (1973 až 1982)
ženy nad 50 let (1972 a starší)

dorostenci (2005 až 2006)
muži do 40 let (1983 až 2004)
muži do 50 let (1973 až 1982)
muži do 60 let (1963 až 1972)
muži nad 60 let (1962 a starší)
BOROVÁCI
BOROVAČKY
Časový harmonogram:
14:30 – 15:30 prezentace dětských kategorií
15:30 start první dětské kategorie
14:30 – 16:15 prezentace hlavní kategorie
17:00 START HLAVNÍ KATEGORIE
18:30 slavnostní vyhlášení vítězů dětských kategorií
18:45 slavnostní vyhlášení vítězů hlavního závodu
Zázemí:
V prostoru cíle jsou pak k dispozici sprchy, šatny, WC i úschovna zavazadel. Z důvodů epidemiologických nařízení nebudou přístupné vnitřní šatny ani sprchy. Bude možná pouze úschova zavazadel ve stanu pořadatelů.
Občerstvení:
Po celou dobu závodu až do nočních hodin bude v prostoru cíle k dispozici bohaté občerstvení zajištěné místním fotbalovým oddílem. Bude tu bohatý výběr nápojů, grilovaných pochoutek, točené pivo ale třeba i zmrzlina.
Upozornění:
Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout celou trasu. Zároveň je závodník povinen dodržovat během závodu pravidla silničního provozu. Přihlášením do závodu souhlasí účastník se zveřejněním svých údajů (jméno, ročník, klub).